آسانسور شیشه ای

داخل آسانسورها و یا فضای بیرون آسانسورها در کنار درب طبقات می‌توانید از این نوع شیشه‌ها استفاده کنید. داخل آسانسورها می‌بایست شیشه‌ها دولایه لمینت تمام سکوریت باشند.د داشت.